Ramananda Research Centre

Coordinated by Mahesh Sanyas Ashram

Books

Books

रूपावलीचन्द्रिका (code 28)
शब्द, धातु
सम्पादक – कृष्णप्रसाद पौडेल
संस्करण– २०७७
मूल्य रु.– ६००/–


लघुसिद्धान्तकौमुदी- ३ (code 27)
नेपाली  व्याख्या (तिङन्तप्रकरणम्)
व्याख्याकार – स्वामी केशवानन्द गिरि
संस्करण– २०७७
मूल्य रु.– ६००/–


अध्यात्मरामायण (code 26)
नेपाली व्याख्या— रामानन्दी टीका
अनुवादक एवं टीकाकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
सम्पादक- स्वामी रमणानन्द गिरि
संस्करण– २०७६
मूल्य रु.– २,१००/– 


डा. स्वामी रामानन्द गिरि, एक अध्ययन (code 25)
लेखक – स्वामी रमणानन्द गिरि
संस्करण– २०७६ 
मूल्य रु.– स्वेच्छा
अष्टावक्रगीता
नेपाली  व्याख्या 
व्याख्याकार – प्रा. शिवगोपाल रिसाल
संस्करण– २०७०, २०७५
मूल्य रु.– ६००/–


लघुसिद्धान्तकौमुदी- २ (code 23)
नेपाली  व्याख्या (षड्लिङ्गाव्ययप्रकरणम्)
व्याख्याकार – स्वामी केशवानन्द गिरि
संस्करण– २०७६ (द्वितीय)
मूल्य रु.– ४००/–


लघुभागवतम् (code 22)
श्रीमद्भागवतस्य संक्षिप्तरूपम्
संस्करण– २०७४
मूल्य रु.– १५०/–


लघुसिद्धान्तकौमुदी- १ (code 21)
नेपाली  व्याख्या (पञ्चसन्धिप्रकरणम्)
व्याख्याकार – स्वामी केशवानन्द गिरि
संस्करण– २०७७ (तृतीय)
मूल्य रु.– १५०/–


ईशादि दश उपनिषद् (code 20)
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर र कैवल्य उपनिषद्
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०७३
मूल्य रु.– ९००/–


श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् (code 19)
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०७१
मूल्य रु.– २५०/–


श्रीमद्भगवद्गीता (code 17)
यस ग्रन्थमा भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यप्रणीत भाष्यअनुसार मूलश्लोकको संक्षिप्त भावार्थ गरिएको छ, साथै विष्णुसहस्रनामस्तोत्र र गीताको श्लोकानुक्रमणिका पनि समावेश छ ।

नेपाली भावानुवाद
संस्करण– २०७०,२०७५
मूल्य रु.— १००/–


दुर्गासप्तशती
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०६९
मूल्य रु.– ५००/–


देवीगीता
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०६९
मूल्य रु.– ३५०/–


श्रीमद्भागवतमहापुराणम् (१-८) (code 8-14)​
नेपाली व्याख्या— रामानन्दी टीका
अनुवादक एवं टीकाकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– द्वितीय
मूल्य रु.– ११,०००/– (आठै खण्डको एकमुस्ट )


रुद्राष्टाध्यायी (code 6)
नेपाली भावानुवाद
लेखक– डा. गुरुप्रसाद सुवेदी 
संस्करण– तृतीय (२०७६)
मूल्य रु.– २००/-


रामगीता 
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०५३, २०५४, २०६३, २०६६
मूल्य रु.– १५०/–


चतुश्लोकी भागवत
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
लेखक– रामजीप्रसाद अर्याल
संस्करण– २०५८
मूल्य रु.– २०/–


देवघाटमाहात्म्यम्
नेपाली पद्य
लेखक– पं. पीताम्बर दहाल
संस्करण– २०५४
मूल्य रु.– १०/–


माण्डुक्योपनिषद् 
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०५१, २०५६
मूल्य रु.– १५०/–


श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रम् (code 18)
नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०७०
मूल्य रु.– ३००/–